SAP Development

Profesionálne služby a starostlivosť

Slovník pojmov

Slovník pojmov

SAP ERP

ERP znamená Enterprise Resource Planning. Ak hovoríme o SAPe, zvyčajne máme na mysli softvérový produkt SAP ERP, známy tiež ako ECC.

3-vrstvová architektúra

SAP ERP je známy tiež ako R/3 systém pretože pozostáva z troch, vzájomne prepojených vrstiev:

  • Databáza
  • Aplikačný Server
  • Klient

Server a Klient

Ak ste niekedy pracovali so SAPom, zrejme ste používali hrubého klienta známeho tiež ako SAP GUI resp. SAP Logon. Je to aplikácia, ktorá umožní klientovi pripojiť sa k aplikačnému serveru, na ktorom bežia jednotlivé systémové procesy.

Čo je ABAP?

ABAP je hlavným programovacím jazykom SAPu, štruktúrou je podobný Cobolu. Navyše umožňuje používať objektový prístup k programovaniu a poskytuje rôzne možnosti rozšírenia.