SAP Development

Profesionálne služby a starostlivosť

SAP školenia

SAP školenia

Organizujeme technické školenia s ohľadom na porozumenie fungovania SAP systémov. Naše školenia sú obsahovo vhodné pre začínajúcich ABAP programátorov ako aj pre tých, ktorí sa so SAP systémami len zoznamujú.

Školenia prebiehajú v profesionálnych výukových priestoroch našich partnerov.
Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám vystavíme certifikát. Skupinám poskytujeme zľavu z cien kurzovného.

Naše školenia sú vhodné pre zamestnancov spoločností rôzneho zamerania. Medzi našich zákazníkov patria zamestnanci spoločnosti ako IBM, ŽSR, Velux, Osram, SPP, Tatramat a mnohých ďalších.

Prehľad jednotlivých kurzov

 • ABAP Aplikačný Server – základy
  Cena € 490,- trvanie 2 dni
 • ABAP Dictionary – mierne pokročilý
  Cena € 735,- trvanie 3 dni
 • SAP ABAP programovanie I
  Cena € 490,- trvanie 2 dni
 • SAP ABAP programovanie II
  Cena € 490,- trvanie 2 dni
 • ABAP Objects
  Cena € 735,- trvanie 2 dni
 • SAP ABAP Debugger
  Cena € 700,- trvanie 2 dni
 • SAP ABAP – vyladenie výkonnosti
  Cena € 700,- trvanie 2 dni

Názory našich absolventov

Je to asi jediné školenie na Slovensku, ktoré sa zaoberá ABAP programovaním. Školenia su jasné, cielené na problematiku a ľahko pochopiteľné. Školiteľ presadzoval individuálny prístup, čim sa študentovi dostávalo viacej ako len pri bežných školeniach. Príklady boli jasne definované, zruzumiteľne vysvetlené a otestované s pomocou školiteľa. Môžem vrele odporučiť každému, kto už pracuje so SAP a chce si svoje vedomosti rozšíriť aj o ABAP.

Peter Horváth, OSRAM a.s.

Ako absolvent Vášho kurzu si najviac cením ozrejmenie základnych pojmov a väzieb medzi nimi. V minulosti, keď som pracoval so SAPom, veľakrát som musel pracovať s “čiernymi skrinkami” a používať síce fungujúce, ale neozrejmené postupy a procesy. To je pre moju ďalšiu prácu asi najdôležitejšie.

Štefan Černák, SOFTEC, spol. s r.o.

Zúčastnil som sa školenia SAP ABAP Aplikačný Server Základy. Porozumel som základnému konceptu fungovania SAP systému. Nepracujem ako programátor, takže kurz bol pre mňa čo do obsahu a zamerania viac než dostačujúci.

Ľubomír Kantor, IBM Corp.